OFERTA

Specjalizuje się w kompleksowym wykonywaniu automatyki przemysłowej od pomysłu, poprzez projekt i wykonanie, a kończąc na uruchomieniu i walidacji. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z wybranej części naszych usług, przedstawiamy poniżej poszczególne etapy:

AUTOMATYKA:

 • Uzgodnienie koncepcji przed realizacją projektu,
 • Projektowanie schematów elektrycznych maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych w CAE EPLAN (własna licencja),
 • Montaż szaf sterowniczych,
 • Programowanie sterowników PLC i paneli operatorskich HMI,
 • Modernizacja programów sterowników PLC i paneli operatorskich HMI,
 • Nadzór nad montażem układów sterowania,
 • Testy układów sterowania,
 • Walidacja,
 • Uruchomienia urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych,
 • Przeprowadzanie modernizacji programowych maszyn i linii produkcyjnych (PLC, HMI),
 • Zarządzanie i wdrażanie projektów modernizacji maszyn i linii produkcyjnych,
 • Przygotowanie, aktualizacja i odtwarzanie dokumentacji,
 • Doradztwo techniczne,
 • Szkolenia,

BEZPIECZEŃSTWO:

 • Ocena maszyn na zgodność z Dyrektywą Maszynową lub Dyrektywą Narzędziową,
 • Ocena układów sterowania maszyn (weryfikacja nowych lub istniejących systemów sterowania pod kątem wymagań norm bezpieczeństwa),
 • Ocena dokumentacji technicznej maszyn,
 • Doradztwo techniczne,
 • Wdrażanie zaleceń dostosowawczych,
 • Szkolenia,

MASZYNY:

 • Serwis maszyn, lokalizowanie i usuwanie awarii, usterek oraz dokonywanie napraw,
 • Diagnozowanie awarii i usterek z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych do sterowników programowalnych,
 • Tworzenie kopii zapasowych systemów sterowania i ich aktualizacja (tworzenie okresowych backupów),
 • Opiniowanie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i inwestycyjnej,
 • Nadzór i aktualizacja dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Uruchomienia nowych maszyn i urządzeń lub maszyn po transferach,
 • Odtwarzanie schematów sterowania i dokumentacji technicznej,W swojej działalności wykorzystuje bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu m.in.:

– aspektów bezpieczeństwa maszyn zgodnie z normą PN-EN ISO 12100,

– wyposażenia elektrycznego maszyn zgodnie z normą PN-EN 60204-1,

– systemów sterowania maszyn zgodnie z normami PN-EN ISO 13849,

– wyposażenia pneumatycznego maszyn zgodnie z normą PN-EN ISO 4414,

– układów zatrzymania awaryjnego zgodnie z normą PN-EN ISO 13850,

tak aby cała maszyna (lub układ sterowania) była zgodna z Dyrektywą Maszynową – „znakiem CE”.

 

Podsumowując:

Od koncepcji, poprzez zaprojektowanie układów sterowania, projektowanie sterowników PLC / panelami HMI, uruchomieniem, walidacją,  dokumentacją  – tak aby wszystko było zgodne z normami zharmonizowanymi z Dyrektywą Maszynową – „znakiem CE”.